Krydshvælving


= hvælving sammensat af to tøndehvælvinger, der skærer hinanden vinkelret