Indervange


= en del af en trappekonstruktion, som bærer trappetrinene ved vægge