Halvstensmur


= teglstensmur med tykkelse svarende til en murstens bredde