Dørramme


= trækonstruktion der omslutter dørfyldning