Bræddebolt


= bolt med fladt hvælvet hoved og kvadratisk hals