BD


= betyder “branddrøj”. BD er en betegnelse for et byggemateriales brandmodstandsevne. Feks. betegnelserne BD-30 og BD-60. BD refererer til en specifikation fastlagt af Dansk
Standard, hvor tallets størrelse er udtryk for brandmodstandsevnen
i antal minutter

~ se også BS