AB18


= Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, udgivet den 21. juni 2018. Er gældende fra den 1. januar 2019.

Afløser AB92

Se betingelserne her