Rådgiveransvar

Byggeriets Regler afholder et seminar med en koncentreret gennemgang af reglerne om den tekniske rådgivers ansvar i forbindelse med byggeri. 

Rådgiverens ansvar gennemgås ud fra reglerne i ABR89 og ud fra rets- og voldgiftspraksis.

Seminaret henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, landinspektører og andre tekniske rådgivere.

På seminaret gennemgås følgende,

  • Hvad er rådgiverens rolle i byggeprocessen
  • Hvordan fordeles ansvaret mellem bygherre, entreprenør, leverandør og rådgiver
  • Rådgiverens ansvar for projekteringen, udførelsen, tilsynet og økonomien
  • Rådgiverens muligheder for begrænsning af ansvaret
  • Ansvarsforsikring
  • Spørgsmål og afslutning

Undervisere:

Advokat Ole Meisner, som siden 1989 har deltaget i en lang række voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Ole har medvirket i flere end 150 sager med sagkyndig beslutning og er en af de førende specialister med viden om sikkerhedsstillelse mellem byggeriets parter. Ole har i 25 år rådgivet offentlige og private bygherrer, almennyttige boligselskaber, pengeinstitutter og kreditforeninger, entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer samt privatpersoner om byggeretlige problemstillinger. Ole er certificeret voldgiftsdommer.

Advokat David Spangholm, som er tilknyttet Brockstedt-Kaalunds afdeling for byggeri- og fast ejendom. Ud over rådgivning i forbindelse med ethvert spørgsmål vedrørende byggeri beskæftiger David sig med blandt andet køb og salg af fast ejendom, retlig regulering af fast ejendom samt udbudsret. David er endvidere specialist i lejeret og tvangsauktionsret.