Totalentreprise


= entrepriseform, hvor en totalentreprenør har engageret arkitekt, ingeniør og underentreprenører