Støbeskel


= grænse mellem to på hinanden følgende støbninger