Stilart


= Romansk stil fra ca. år 1000 til 1250
= Gotik fra ca. år 1250 til 1530
= Renæssance fra ca. år 1530 til 1630
= Bruskbarok fra ca. år 1630 til 1670
= Højbarok fra ca. år 1670 til 1710
= Senbarok fra ca. år 1710 til 1730
= Rococo fra ca. år 1730 til 1775
= Nyklassicisme (Louis seize) fra ca. år 1770 til 1800
= Directoiren fra ca. år 1800 til 1810
= Empiren fra ca. år 1810 til 1825
= Senempire (Chr. VIII) fra ca. år 1840 til 1850
= Historicisme fra ca. år 1870 til 1890
= Nationalromantik fra ca. år 1890 til 1902
= L’art-novenau og jugendstil fra ca. år 1900 til 1915
= Nybarok og nyklassicisme fra ca. år 1915 til 1930
= Funktionalisme fra ca. år 1930 til 1960
= Modernisme fra ca. år 1960