Stander


= en mursten anbragt stående på sin mindste flade