Spær


tømmer, der bærer tagbeklædningen, i tagfladens hældningsplan