Spændvidde


= afstanden mellem en bærende konstruktions understøtninger