Smig


= plan flade der ikke danner en ret vinkel med den tilstødende flade