Slutsten


= øverste eller midterste sten i en bue eller hvælving. Ofte anvendt dekorativt ved portbuer