SfB


= et klassifikationssystem med en systematisk beskrivelse af samtlige bygningsdele som indgår i et byggeri