Nakke


= en knast på bagsiden af en tagsten (fx. en vingetegl)