Matrikel


= fortegnelse over faste ejendomme. Hver ejendom betegnes med et matrikelnummer