Lysning


= det af skorstenens vanger begrænsede areal

eller

= lodrette flader i et vindues- eller dørhul