Lodpost


= lodret træstykke, der adskiller vinduesrammer eller fast glas i et vindue