Løb


= den del af en trappe, der forbinder to reposer