Laske


= træstykke, der overlapper og skaber forbindelse mellem to stykker tømmer, anbragt i forlængelse af hinanden