Kragetræer


= to sammenkoblede stykker træ, placeret over rygningen på et stråtag