Klo


= tømmersamling mellem endetræ og sidetræ, med vinkelformet indsnit i endetræet