Kehl


= skæringslinie mellem to tagflader, der danner et indadgående hjørne