Kappe


= den del af en hvælving, der er begrænset
af ribber, søm eller andre vederlag