Kam


= den del af en mur der rager op over taget

eller

= samling af to tværstillede vandrette stykker tømmer