Jokke


= midlertidig konstruktion, ofte af tømmer,
som ved ombygningsarbejde fører vægten
af overliggende bygningsdele uden om den
bygningsdel, hvori indgrebet foretages