Indskud


= lag af ler på brædder (indskudsbrædder), anbragt i bjælkelag mellem gulvbrædder og loftsforskalling

eller

= profil af metalplade, der dækker en fuge mellem en tagflade og en lodretmurflade