Hængeværk


= fritspændt trækonstruktion, i hvilken bjælkelag er ophængt, ofte i forbindelse med tagkonstruktionen