Grat


= skæringslinie mellem tagflader, der danner et udadgående hjørne