Granit


= sten af kvarts, feldspat, hornblende og glimmer