Gesims


= bygningsled der danner overgang mellem væg og tag eller loft