Gesims


= bygningsled, der danner overgang mellem væg og tag eller loft