Gangtøj


= stabler og hængsler omkring hvilke et dørblad drejes