Gangbro


= brædder, der oplægges i loftrummet, således at man kan færdes der uden at beskadige isoleringen