Fritrappe


= trappe beliggende uden for bygningskroppen