Forskudsjern


= den i muren indmurede lodrette del af et muranker