Forskelling


= udfyldning af fuger mellem tagsten, påført fra tagets yderside