Forramme


= træramme som i skabe danner forside og
anslag for låger