Finpuds


= sidste lag puds med finkornet tilslagsmateriale og højt indhold af bindemiddel