Facadetegning


= opstalt – tegning som indeholder nuværende og fremtidige terrænkoter