Fabriksafbinding


= bygningskonstruktion, hvor stueetagen er grundmuret og følgende etage en tømmerkonstruktion