Enkelt kam


= tømmersamling mellem tværstillede stykkertømmer, der ikke ligger bindigt