Endemur


= ikke bærende ydermur parallel med bjælkelaget

~ samme som gavl