Dyvel


= en pløk eller tap af træ oftest med rundt tværsnit, men kvadratisk tværsnit forekommer ligeledes. Ved samling af tømmerstykker drives en dyvel igennem konstruktionen, f.eks. en tapning, så de to tømmerstykker fastlåses til hinanden. Oftest afskæres en dyvel i plan med overfladen