Durchsicht


= det fri areal i vandret projektion mellem en trappes lØb