Drager


= støttebjælke liggende under de andre bjælker i et
bjælkelag og på tværs af disse. Ofte bæres drageren oppe af
stolper, piller eller søjler