Dræn


= omkring en bygnings fundament nedlægges et rør, enten
af ler eller af perforeret plast. Rørene bortleder nedsivende
regnvand, således at dette ikke trænger ind i bygningen